juli

Donderdag 30 juli

Avondtuinbezoek ‘de Beukenhof’

In het Land van Heusden en Altena – rond een wit huis – hebben Cees en Jeannette Zeelenberg een bijzondere tuin aangelegd in de 10 jaar dat zij hiermee bezig zijn.
In de loop der jaren is de tuin verder ontwikkeld en heeft een eigen karakter gekregen.      De beplanting heeft Cees zelf ingevuld. Er zijn strakke hagen, weelderige borders met vaste planten en een collectie rozen. Recent is het tuinhuis omringd met een cottagetuin. Er is een prieel met een rose en een witte Wisteria en er zijn meer dan 200 soorten Hosta’s te bewonderen. Vooral de beslotenheid en de vele kleuren groen zorgen voor een rustige sfeer.

Vertrek vanaf het Schonckplein 19:00 uur.
Aanmelden vóór 23 juli bij Lucia Eland, eland110@kpnmail.nl.
Meerijkosten 4,50 euro.
Let op je mail: in de nieuwsbrief wordt het adres vermeld.