Meer info?

Wilt u meer weten of lid worden van de tuinclub?
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar.
Bankrekening: NL07ABNA 056.80.91.507 tnv In Den Hollandschen Tuyn
Een mailtje naar Igor van Nunen, secretaris is voldoende.
secretaris@tuinclubgeertruidenberg.nl