Wie zijn wij

Even terug naar het begin: In 1989 is in Geertruidenberg de tuinvriendenclub: ”In den Hollandschen Tuyn” opgericht.

Een groep van voornamelijk vrouwen zwoegde daar vooral veel met hun handen en wat gereedschap in de toch wel kleiige grond. Zij wilden hierover ook wel eens wat praten en ervaringen uitwisselen. Van hun stuk of stukje grond wilden zij een lusthof maken, maar onderweg kwamen zij soms meer vragen dan oplossingen tegen. Al snel vormden zij een groep waar belangstelling voor het tuinieren en gezelligheid de kernpunten werden.

Deze kern van de club staat nu nog als een huis met een tuin. Nu, in 2020, betekent het dat we als club van ruim 60 leden elkaar bijna maandelijks ontmoeten en hebben we een zeer gevarieerd jaarprogramma.

Op de avonden in het KBO-gebouw in Geertruidenberg worden o.a. lezingen met beeld- en levend-materiaal verzorgd. Sommige bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop met een tuinthema.
Onze gast, de “spreker” heeft veel ervaring met een apart aspect van het tuinieren – haar of zijn specialiteit – en wil daar graag veel over vertellen. Beelden en/of levend materiaal vullen dat heel vanzelfsprekend aan.

Aan zo’n gastspreker hebben wij dan ook altijd veel te vragen. De informatie van de lezingavond inspireert ons tot het verwerkelijken van ieders denkbeeld over de eigen tuin. Deze bijeenkomsten zijn ook als ontmoetingsavonden bedoeld. De koffie of iets anders staat voor ons klaar, zodat we bij elkaar aan kunnen schuiven en het wel en wee van onze tuin en onszelf even de ruimte krijgt.

Maandagavond is de vaste activiteitenavond. De avonden staan vaak open voor introducés en andere belangstellenden. Voor hen geldt een entreeprijs van €3,50.

Naast deze avonden hebben we onze buitenactiviteiten: samen gaan we dan bijv. naar  een kwekerij, bezoeken een natuurgebied of een bepaalde manifestatie op tuingebied.

Heel geregeld bezoeken we tuinen in de buurt. Tuinliefhebbers stellen hun tuin en hof op bepaalde dagen ter bezichtiging open. Dat levert een hoop nieuwe en aantrekkelijke ideeën op.

Jaarlijks hebben we ons uitstapje met de Tuinclub. We maken dan een leuke tocht langs interessante gezellige tuinen of aanverwante evenementen. Het uitstapje is alleen voor leden evt. met partner.

Geregeld, ongeveer eens per 2 jaar, gaan we met de Tuinclub op tuinreis. We nemen voor zo’n reis een expert in de arm met kennis van mooie en zeer verschillende tuinen, die bereid is om 3 dagen onze gast en reisleider te zijn.

Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken op een van onze avonden! Zie het programma op deze website onder Jaarkalender.

Adres:Sinds september 2020 : KBO-gebouw. Burgemeester. Allardstraat 2a 4931 CA te Geertruidenberg.